Katon kosteusvaurion korjaus

Kosteusvauriot ja homevauriot avaimet käteen -palveluna R.V Group Kuivaukselta Turun sekä koko Varsinais-Suomen alueella.

Vahinkosaneerauksiin erikoistunut yrityksemme saneeraa myös kosteusvaurioista kärsineet kattorakenteet Turun sekä muun Varsinais-Suomen alueella.

Ota yhteyttä

Katon vahinkosaneeraus on aiheellista, kun katon rakenteissa on kosteutta

Vahinkosaneerauksiin erikoistunut yrityksemme saneeraa myös kosteusvaurioista kärsineet kattorakenteet Turun sekä muun Varsinais-Suomen alueella. Katon kosteusvaurion korjaus ja homekorjaus tulevat kyseeseen tilanteissa, joissa katon rakenteisiin on päässyt kosteutta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Katto on vuotanut yläpohjaan luoden otolliset olosuhteet homekasvuston kehittymiselle. Homeen syntyminen ei vaadi kuin pienen määrän vuotovettä ja sopivat olosuhteet. Kosteusvaurio näkyy usein myös asunnon sisällä seinissä tai katossa.
 • Vesi kondensoituu katon alapintaan esimerkiksi syystä, että yläpohjan eristystä ei ole tehty riittävän hyvin, aluskate puuttuu tai kate ei ole ehjä. Yläpohjan läpi nousee lämmintä huoneilmaa, ja viileälle peltipinnalle tai tiilipinnalle tiivistyy kosteutta, mikä taas johtaa kondenssiveden tippumiseen yläpohjan lämmöneristeisiin.
 • Kostea huoneilma nousee katon eristeisiin, ja mikäli yläpohjan ilmanvaihto tai tuuletus ei toimi kunnolla, kosteus jää pohjaan synnyttäen homevaurion. Siksi rakenteiden toimiva tuuletus on erittäin tärkeää kosteuden kuivatuksen kannalta.
 • Katon välipohjan rakenteisiin on vuotanut vettä esimerkiksi vesivahinkojen (kuten yläkerran vuotava vesi- tai viemäriputki) seurauksena, joita ei ole havaittu ajoissa. Näin vesi on päässyt muhimaan rakenteissa riittävän ajan synnyttääkseen homevaurioita. 

Kosteus- ja homevauriot tutkitaan ja korjataan perusteellisesti

Katon kosteusvaurion korjaus hoituu kauttamme kätevänä täyden palvelun toimituksena. Teemme kosteus- ja homekartoitukset, kuivaukset sekä jälleenrakennuksen, jonka jälkeen katon rakenteet ovat entistä paremmassa kunnossa. Riittää, että asioit vain yrityksemme kanssa, meillä on kattava yhteistyökumppaniverkosto, joka mahdollistaa vahinkosaneerauksen kokonaisurakoinnin. Ota yhteyttä, kun epäilet vesivahinkoa tai huomaat itse selviä merkkejä vahingosta talon rakenteissa tai pinnoilla!

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

R.V. Group Oy (2422051-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kirsi Rannikko
020 735 0209
kirsi.rannikko@rvgroup.fi

Henkilörekisterin nimi

R.V. Group Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

R.V. Group Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kirsi.rannikko@rvgroup.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna